GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU

Đã xin cấp giấy phép rượu Thành Công cho +100 doanh nghiệp như: Phú Thái, Lam lam, Nữ Hoàng,...

  • Miễn Phí hoàn thành danh mục hồ sơ
  • Thù lao dịch vụ cạnh tranh (thấp hơn 30-50 triệu)
  • Thủ tục nhanh từ 15-20 ngày 

ROYALLAW

Chúng tôi, Văn phòng Luật sư Royal (Royal Law) là hãng luật có dịch vụ tư vấn toàn diện. Được thành lập từ năm 2008, bằng sức mạnh tập thể và kinh nghiệm, chúng tôi đang có đội ngũ Luật sư hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Chúng tôi đã đại diện và xin giấy phép kinh doanh rượu thành công cho +100 doanh nghiệp trên địa bàn cả nước như: Tập đoàn Phú Thái (Hà Nội), Công ty Cổ phần đầu tư Nhất Việt (Hà Nội), Công ty Cổ phần xây dựng 405 (Hà Nội), Công ty TNHH Việt Hàn (Hà Nội), Công ty TNHH Salut (Hà Nội), Công ty TNHH Hải Nguyên Phong (Hải Phòng), Công ty TNHH Thương mại Nữ Hoàng (TP. HCM), Công ty Cổ phần Quốc tế Lam Lam (TP. HCM)…

100% MIỄN PHÍ HOÀN THÀNH HỒ SƠ 

Royallaw sẽ đại diện quý khách hàng hoàn thành danh mục hồ sơ như: hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê kho, giấy ATTP.

THỦ TỤC NHANH 15 -20 NGÀY 

Thời gian thực hiện từ 15- 20 ngày, Royallaw cam kết quý khách hàng nhận giấy phép 100% trước thời hạn.

LÝ DO NÊN CHỌN ROYALLAW:

11 NĂM 

KINH NGHIỆM 

TỶ LỆ XIN GIẤY PHÉP THÀNH CÔNG ĐẠT 95%

Đã xin cấp giấy phép rượu Thành Công cho hơn +100 doanh nghiệp như: Phú Thái, Nhất Việt....

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI RƯỢU

I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ KINH DOANH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM RƯỢU

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn phân phối đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu;

2. Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;

3. Có hệ thống phân phối sản phẩm rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh trở lên (tại địa bàn mỗi tỉnh phải có từ 01 thương nhân bán buôn sản phẩm rượu trở lên);

4. Có văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của các thương nhân phân phối sản phẩm rượu khác;

5. Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu tổng diện tích phải từ 150 m2 trở lên) đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho;

6. Có bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật.

7. Có bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu (theo Mẫu);

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

3. Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng, địa điểm bán rượu lẻ rượu và bán rượu tiêu dùng tại chỗ (nếu có kinh doanh) theo quy định.

4. Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh.

5. Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu của các thương nhân bán buôn rượu; bản sao. Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự, kiến tham gia hệ thống phân phối của doanh nghiệp xin cấp phép.

6. Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:

a) Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của các nhà cung cấp rượu;

b) Trường hợp nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước cần có bản sao Giấy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép phân phối rượu.

7. Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và kho hàng.

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

1. Giấy chứng nhận ĐKKD của doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh phân phối sản phẩm rượu;

2. Hợp đồng mua bán sản phẩm rượu hoặc hợp đồng nguyên tắc được ký kết giữa doanh nghiệp và nhà sản xuất hoặc Giấy xác nhận là nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam;

3. Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định về ATTP đối với từng loại rượu dự kiến nhập hoặc phân phối.

III. CÁC TÀI LIỆU KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP

Cơ quan thụ lý hồ sơ: Vụ quản lý thị trường trong nước
Cơ quan cấp giấy phép: Bộ Công thương
V. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Thời gian thực hiện dịch vụ: 20 - 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

IV. CƠ QUAN THỤ LÝ HỒ SƠ VÀ CẤP GIẤY PHÉP

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP BÁN BUÔN RƯỢU

I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ KINH DOANH BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của phập luật.
2. Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 50 m2 trở lên.
3. Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
4. Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi thương nhân đặt trụ sở chính với ít nhất 03 thương nhân bán lẻ rượu.
5. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác,
6. Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu theo Mẫu
2. Bản sao Giấy, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
3. Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho chứa rượu.
4. Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh.
5. Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống bán buôn của các thương nhân bán lẻ; bản sao Giấy phép bán lẻ rượu của các thương nhân dự kiến tham gia hệ thống bán buôn của doanh nghiệp xin cấp phép.
6. Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:
a) Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của thương nhân sản xuất, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác;
b) Bản sao Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép phân phối hoặc Giấy phép bán buôn rượu của các nhà cung cấp rượu.
7. Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và kho hàng.

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
2. Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng mua bán của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của các doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu;
3. Bản sao Giấy chứng nhận công bố hợp quy hoặc Giấy chứng nhận tiêu chuẩn các loại sản phẩm rượu của doanh nghiệp dự kiến kinh doanh;
4. Hợp đồng thuê kho hàng đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho.

III. CÁC TÀI LIỆU KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP

1. Lập hồ sơ, viết phương án kinh doanh, làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục cấp mới Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu;
2. Lập hồ sơ về PCCC, Cam kết bảo vệ môi trường xin xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
3. Tìm kiếm các cơ sở có chức năng bán lẻ rượu và ký kết hợp đồng làm đại lý cho công ty;
6. Các công việc liên quan khác.

IV. CÁC CÔNG VIỆC LUẬT SƯ DỰ KIẾN THỰC HIỆN

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU

I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU

1. Là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
3. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.
4. Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
5. Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu (theo mẫu).
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh.
3. Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.
4. Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.
5. Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh.
6. Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các địa điểm bán lẻ rượu.

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Phòng Công thương hoặc phòng Kinh tế cấp huyện.

CƠ QUAN TIẾP NHẬN VÀ CẤP GIẤY PHÉP

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

CẤP GIẤY PHÉP BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ

I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH

1. Là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa rượu theo quy định.
3. Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo Mẫu.
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
3. Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật);
4. Bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
5. Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.
6. Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Phòng Công thương hoặc phòng Kinh tế cấp huyện.

CƠ QUAN TIẾP NHẬN VÀ CẤP GIẤY PHÉP

60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP

I. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất.
3. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
4. Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định.
5. Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu.
6. Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp theo Mẫu.
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
3. Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
4. Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.
5. Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà doanh nghiệp sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.
6. Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn và quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của cán bộ kỹ thuật.

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

1. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế.
2. Bản sao Giấy tiếp nhận công bố hợp quy, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
3. Bản liệt kê tên hàng hóa sản phẩm rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa sản phẩm rượu mà doanh nghiệp dự kiến sản xuất.

III. NHỮNG TÀI LIỆU KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP

1. Bộ Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu có quy mô từ 03 triệu lít/năm trở lên.
2. Sở Công Thương địa phương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu tại địa phương có quy mô dưới 03 triệu lít/năm.

IV. CƠ QUAN TIẾP NHẬN VÀ CẤP PHÉP

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI

Royal Law thực sự trân trọng sự đồng hành, tin tưởng sử dụng dịch vụ của các quý khách hàng. Mỗi ý kiến đóng góp, nhận xét của khách hàng đều là những ý tưởng vô giá để chúng tôi không ngừng nỗ lực hoàn thiện mình.

Ngô Quang Tuấn

Là đối tác làm ăn lâu dài, chúng tôi rất hài lòng và tiếp tục sử dụng dịch vụ pháp lý của Royallaw.

Director

Bà Nguyễn Anh Thư

Royallaw đã và đang là đại diện thay mặt công ty chúng tôi thực hiện phần pháp lý. Chúng tôi rất hài lòng về sự chuyên nghiệp của Royallaw

Chief Executive Officer

Bà Lê Thu Hằng

Chữ tín - thực hiện đúng cam kết là điều kiện tin quyết để chúng tôi đang và sẽ sử dụng dịch vụ Luật Royallaw

Ceo & founder

Ông Phan Văn Tuấn

Chúng tôi rất hài lòng với dịch vụ tư vấn từ: làm giấy phép đến bảo hộ thương hiệu của Royallaw.

Executive Officer

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY HÔM NAY
LUẬT SƯ 15 NĂM KINH NGHIỆM (THƯỜNG 25$/H)

GỬI ĐI 

Tư vấn Miễn Phí : 0989 337 688

Địa chỉ: Phòng 802, Tòa nhà HH2 - Bắc Hà, số 15 Phố Tố Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội
Website: http://royallaw.vn/
E-mail: vplsroyal@gmail.com
Nội dung cột [Title]
Nội dung cột [Content]
Nội dung cột [Time]